De Stichting Wijkbus Stap In heeft de ANBI-status van de Belastingdienst.

Doelstelling

Het gehele jaar door vervoeren van ouderen en minder validen met een zevenpersoonsbus, vijf dagen per week, van 9:00 uur tot 17:00 uur in de wijken Archipel, Zeehelden en Willemspark en een deel van Duinoord.

Hoofdlijn beleidsplan

Het begeleiden van een vrijwilligersorganisatie, die het vervoer van ouderen en minder validen verzorgt en het abonneebestand op peil houdt. De Stichting voert geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het werven van middelen zoals subsidie, abonnements- en sponsorgelden.

In 2020 is een begin gemaakt met het werven van nieuwe chauffeurs met als resultaat dat er 5 nieuwe vrijwilligers van wie 2 vrouwen zijn gestart. Het aantal  abonnees is gegroeid van 35 naar 60 in 2022. Ook is er een digitale agenda ontworpen die de planning van ritten nog efficienter laat verlopen.

Download

Jaarrekening 2022

 

ANBI gegevens

 

Naam: Stichting Vervoer ouderen en minder validen, Wijkbus Stap-In
RSIN: 816745638
Adres: Klaverstraat 46, 2565 BT Den Haag
Voorzitter: Fred Wilhelmus
Secretaris: Josephine de Vijlder
Penningmeester: Leo Gerritzen
Bestuurslid: Peter Brebde

 

Globaal jaaroverzicht

Wijkbus: 15.000 km (60 km/dag, 5 dagen/week.)
Bestemming: Dagopvang, ziekenhuis, artsen, fysio, winkels, familie, buurthuis, zwembad
Abonnees: Aantal varieert tussen 60-65
Vrijwiliggers: 7 chauffeurs, 4 callcentre medewerkers, 4 bestuursleden